Digidiagnostika

Aluver Tootmine OÜ on saanud perioodil 5.01.2020 – 31.05.2020 toetust EAS ja MKM meetmest, mille eesmärgiks on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Digidiagnostika